michal pavlík - fotograf

Copyright
Základní licenční podmínky pro stahování nebo kopírování fotografií

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Autorem fotografií je fyzická osoba Michal Pavlík, sídlem Pelhřimovská 1033/5, Praha 4, 140 00
1.2 Návštěvník stažením nebo zkopírováním fotografie potvrzuje a souhlasí s těmito Základními licenčními podmínkami pro stahování nebo kopírování fotografií.
1.3 Návštěvník potvrzuje a souhlasí, že má s Autorem uzavřenou platnou licenční smlouvu, která se řídí dle Základních licenčních podmínek pro nákup fotografie nebo dle podmínek dohodnutých  přímo v licenční smlouvě, která ho opravňuje ke stahování nebo kopírování fotografií Autora.

II. Podmínky pro stahování nebo kopírování fotografií

2.1 Autor zakazuje stahování nebo jakékoliv kopírování fotografií z internetových stránek www.fotopavlik.cz a www.ap.fotopavlik.cz  návštěvníkům, kteří nemají uzavřenou platnou licenční smlouvu s Autorem.
2.2 Fotografie smí stahovat nebo kopírovat návštěvník internetových stránek pouze v případě, že má uzavřenou platnou licenční smlouvu s Autorem.